ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Zeki Salih Zengi̇n

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Tarihi Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, II. Abdülhamit, Gayrımüslim, Azınlık, Yabancı

Özet

Osmanlı Devleti, çok çeşitli etnik ve dini özelliklere sahip nüfusu bünyesinde barındıran bir demografik yapıya sahip olmuştur. Müslüman olmayan (gayrımüslim) nüfusun hak ve sorumlulukları, söz konusu dönem içerisinde İslam hukukunun öngördüğü esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre gayrımüslimlerin, azınlık olarak, özellikle dini haklarının korunduğu, askerlik görevinden muaf tutuldukları, mal ve can güvenliklerinin teminat altına alındığı, dolayısıyla Müslüman olan vatandaşlar karşısında ikinci sınıf bir hukuki statüye sahip olmadıkları bilinmektedir.