ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Giorgio Gasco

Anahtar Kelimeler: Edirne, Türkiye’de Restorasyon, Türk Tarih Kurumu

Özet

Türkiye'de restorasyon çalışmalarının bilimsel bir temel üzerinde başlangıcı, Anıtları Koruma Komisyonu'nun Maarif Vekaleti bünyesinde kurulduğu 1933 yılına denk gelmektedir. Bu Komisyonun yönetiminde yürütülen ön çalışma aşaması, anıtları ulusal bir simge olarak tanımlamak üzere elde edilen sonuçların görselleştirilmesi girişimiyle, ivedilikle ön plana çıkmıştır. Bu makalenin amacı, Edirne'de 1933'den 1944'e kadar gerçekleştirilen bir dizi örnek çalışmanın görselleştirilmesi sürecini tartışmaktır. Makale, koruma programında yer alan anıt eserlerin tarihsel değeri dışında, örnek çalışmaların ideolojik yönünü araştıracaktır. Yükselen kültürünü anıtların korunması ve yaşatılmasında gelişme ve medeniyet işareti olarak kutlayan modern milletin öncü girişiminde, söz konusu örnek çalışmaların önemini vurgulayacaktır. Aslında, Edirne'deki restorasyon çalışmaları, ulusal basında büyük bir ilgi uyandırarak, Bakanlığın performansının en gözde vitrini haline gelmiştir. Bu açıdan bakarak makale, bu çalışmaların sonuçlarını yaymak için oluşturulan görsel anlatımdaki Türk Tarih Kurumu'nun anahtar rolü üzerine odaklanacaktır. Özellikle, Türk Tarih Kurumu'nun çabalan, planlanan müdahalelerin tanıtımı kapsamında Edirne'deki tarihi binaları gösteren bir dizi kartpostal hazırlanmasıyla, kendine ait bir çıkış yakalamıştır. Böylelikle, Türk milletinin tarihi ve kültürel varlıktan olarak ifşa edilen, birkaç binaya ait etkileyici fotoğrafların bulunduğu bir sunum elde edilmiştir. Bu görsel malzemeler, güçlü bir estetik biçimlenmeyle, net algılanacak biçimde, görünce hemen tanınabilecek nitelikte, ülkenin tarihi mirasına dair kamusal bir kabul görmeyi sağlamak için düzenlenmiştir. Aslında bu koleksiyon, kolektif bir görsel mirasın üretimi için, zihinlerde Türkiye'yi bu anıt eserlerin ülkesi olarak ikame etmek hedefiyle, ülkenin ulusal kimliğinin inşasına döneminde önemli bir katkıda bulunmuştur.