ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Vasilii Soenov, Nikita Konstantınov, Synaru Trıfanova, Denis Soenov, Evgeniya Konstantınova

Anahtar Kelimeler: Altay, Arkeoloji, Tahkimat, Yüksek Kale, M. S 1. Yüzyıl, Dağlar

Özet

Bu makale, M.S. 1. Yüzyılın ilk yarısında Altay'da tahkim edilen yerleşim yapıları üzerine yürütülen bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Buna göre, ilgili dönemdeki yerleşim, bölgenin kuzey kesiminde yoğunlaşmıştır. Toplamda yedi adet tahkim edilmiş yerleşim yapısı mevcuttur. Bu çalışmada, söz konusu yapıların topografik konumları ve bu konumlara dair açılar tanımlanmaktadır. İki mevkide, tahkimatın parçası olarak sınırlı ölçüde hafriyat yapılmıştır. Bunların ikisinde de iki sıra sur; ve kil, toprak, odun ve çamur kalıpları ile inşa edilen derin kuyulu hendeklerin varlığı belirlenmiştir. Bu tahkimatlar, yapılışlarında geleneksel inşa yöntemlerinin kullanıldığını gösteren ortak karakteristik özellikler taşımaktadır. Bir alandaki kuyu hafriyatı, koyun gömme ritüelini yansıtmaktadır. Diğer yerleşim alanları, gözlem çukuru araçlarıyla incelenmiştir. Tüm yerleşim alanlarında, çanak çömlek parçalarıyla birlikte hayvan kemiklerine ve kemik dokularına rastlanmıştır. Toplam kanıtlar göstermektedir ki, bu tahkimatların -hepsi olmasa bile- büyük çoğunluğu kısa bir süre içinde ve askerî-politik durum gözetilerek yapılmıştır.