ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Piotr Nykıel

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, Osmanlı 15. Kolordu, Doğu Galiçya, Yakup Şevki (Subaşı), Cevat (Çobanlı), Wernyhora, Tadeusz Kowalski, Yagiellon Üniversitesi, Krakow

Özet

Makalenin ilk bölümünde, Osmanlı Ordusu 15. Kolordusunun Doğu Galiçya Cephesine sevk kararının ne gibi koşullarda alındığı ile yol hazırlıkları ve yolculuğa dair temel bilgiler verilmektedir. Takip eden kısımlarda, kolordunun katıldığı çatışmalar ayrıntılı olarak anlatılır. Bu bölümde çatışmaların daha ilk haftalarında Osmanlı birlikleri çok ağır kayıplar verdiği ve bu durumdan tamamen 15. Kolordu ilk komutanı Alb. Yakup Şevki sorumlu olduğu açıklanmaktadır. Osmanlıların Avrupa'nın bu cephesindeki bir yıllık kalışını değerlendiren yazar, bu olayın hem o zaman yaşamış hem de çağdaş Polonyalıların Ukraynalı kâhin Wernyhora'nın 18. yüzyılda söylediği sözlerin gerçekleşmesinin bir sembolü olarak algılandığına dikkat çeker (ki bu sözlere göre Türk atının Vistül nehrinden sulandığı zaman Polonya yeniden dirilecekti). Ayrıca yazıda, Krakow Yagiellon Üniversitesi Türkoloji Bölümünün 1919 yılında kurulmasına dair bazı bilgiler verilerek bunun da Krakovlu şarkiyat uzmanı Prof. Tadeusz Kowalski'nin yaralı Osmanlı askerleriyle görüşmesinin neticesi olduğunu ifade edilmektedir. Makalenin son kısmında Krakow'da medfun 15. Kolordu şehitlerinin mezarlarına dair bazı bilgiler sunulmaktadır.