ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Hamiyet Sezer

A.Ü D.T.C.F. Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Anahtar Kelimeler: Tepedelenli Ali Paşa, Çiftlik, Balkan Yarımadası, Osmanlı

Özet

Tepedelenli Ali Paşa XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıl başlarında Balkan Yarımadası'nın en güçlü kişisi idi. 1812'de gücünün zirvesinde olup, Durazzo-Manastır-Selanik hattının güneyinde kalan bugünkü Yunanistan ve Arnavutluk'u içeren bir bölgenin fiili hâkimiydi.