ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ramazan Şeşen

Anahtar Kelimeler: Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi, Ortadoğu, Müslümanlar, Haçlılar, Moğollar, Türkler, Araplar

Özet

Salahaddîn el-Eyyûbî devri Ortadoğu'da Müslümanların dış düşmanlara karşı birleştikleri nadir devirlerden biridir. Bu birlik Ortadoğu'da Haçlılar tarafından işgal edilen toprakları kurtardığı gibi, bölgeyi beşinci ve yedinci Haçlı seferlerinin tehdidine, Hülâgû zamanında Moğolların istilasına karşı korudu. Müslümanların, Haçlılarla Moğollar arasında kıskaca alındığı bu çok kritik dönemde liderlik rolünü Türkler-Araplar oynadılar.