ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Saadet Çağatay

Anahtar Kelimeler: Tuna Bulgarları, Protobulgarlar, Türkler, Tarih

Özet

Geçen yılın son aylarında, yukarıdaki başlıkla, TDK tarafından önemli bir eser yayınlandı. İlk on sahifeye kadar olan 1. bölümde Proto Bulgarlar, Tuna Bulgarları üzerinde tarihî bilgiler verilmektedir.