ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Özer Ergenç

Anahtar Kelimeler: XVIII. Yüzyıl, Osmanlı, Sanayi, Ticaret, Mukataa, Anadolu, Tarih

Özet

Bu makalede, Osmanlı maliye kayıtlarına dayanarak, XVIII. yüzyılda Anadolu'nun sanayi ve ticaret hayatına ilişkin bazı değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. Hemen her şehirde klasik dönem uygulamalarının yeni şartların etkisinde de olsa sürdürüldüğü bu yüzyılda, genel durumu gösterecek belgeler, mukata'a kayıtlarıdır. Bu bakımdan mukata'a defterlerindeki veriler ışığında Anadolu'daki durum çeşitli açılardan incelenecektir.