ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

N. A. Kuznetzova

Anahtar Kelimeler: XVI. Yüzyıl, Rus-İran Ticareti, Osmanlı Devleti, Tarih

Özet

1958 yılında, Moskova'da, "Doğu Edebiyatı Yayınevi", "Tacir Födot Kotov'un İran seyahatnamesi" adında bir eser yayımlamıştı. Eserin içeriğinden bahsetmeyi bir başka yazıya bırakarak, bugün, Bayan N.A. Kuznetzova'nın bu kitaba yazmış olduğu önsözü, Türk okuyucularına sunmak istiyorum.