ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Çetin Varlık

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: XVI. Yüzyıl, Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu, Tahrir Defteri, Nüfus

Özet

XVI. yüzyılda Kütahya Sancağı'ndaki yerleşme merkezlerini tapu-tahrir defterlerinde bulmak mümkündür. 1534 tarihlerindeki defterlerdeki bilgilere göre, Kütahya Sancağı'nda 10 nefs-i şehir, 2 kasaba, 4'ü gebran 1'i yahudi olmak üzere toplam 91 mahalle, 1071 köy ve 274 mezraa bulunmaktadır.