ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Gülbende Kuray

İtalyan Dili ve Ed. Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Napolyon Bonapart, İtalyanlar, Türkler, Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti

Özet

Avrupa kültüründe Aydınlanma çağından Romantizm çağına geçildiği dönem, tarihi alanda ise Fransız Devrimi ile İtalyan Birliği (Risorgimento) dönemleri arasında kalan yıllar tüm Avrupa'nın, dolayısıyla İtalya'nın fırtınalı, karışık ve bunalımlı dönemlerinden biridir. Bu bunalım aynı çağda Osmanlı Devleti'ne de yansımış ve batı örnek alınarak artık bazı reformlar yapmanın gereğine inanılmıştı.