ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Tahsin Saatçi

Anahtar Kelimeler: Sümeysat, Samsat, Adıyaman, Define, Sikke, Emevîler, Abbâsîler, Sâmânîler, Hamdaniler, Büveyhîler

Özet

Definemiz 1983 yılı yaz dönemi kazılarında E/15. plan karenin IV. katında meydana çıktı, define Altın, Gümüş bilezik ve küpelerle birlikte bezden bir torba içinde bulundu. Definenin önemli grubunu teşkil eden 340 adet gümüş sikke sırasıyla Emevi, Abbasi, Samani, Hamdani ve Büveyhi devletlerine aittir. Emevilere ait olan sikke sayısı (6) adet olup ancak bir adet sikkenin hangi halifeye ait olduğu tespit edilemedi.