ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İsmet Kayaoğlu

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tımar Sistemi, XIV. Yüzyıl, XVI. Yüzyıl, Tarih

Özet

Osmanlı Devletinin sosyal ve ekonomik tarihi üzerinde ciddi çalışmalar yapan yazarı şimdiye kadar bu alanda yaptığı tetkiklerle tanımaktayız. Bu kez çeşitli dergilerdeki makaleleri ile Tımar Kurumu üzerindeki tetkiklerini olgunlaştırıp "Osmanlı Devletinde Tımar (XIV. y.y. başından XVI. y.y. başına)" adlı bir kitap halinde okuyuculara sunmaktadır.