ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Özcan Mert

Anahtar Kelimeler: Rifat Önsoy, Türkler, Almanlar, İktisat, 1871-1914, Tarih

Özet

Türk iktisat tarihi ile ilgili araştırmalar, ilim hayatımızda gün geçtikçe önem kazanırken bu konudaki ilmî yayınlar seyrek de olsa yapılmaktadır. Bu yayınlardan biri de Rifat Önsoy'un Türk-Alman İktisadî Münasebetleri (1871-1914) adlı eseridir. Sözkonusu kitap, adından da anlaşılacağı üzere Türk iktisat tarihine ve aynı zamanda Türk diplomasi tarihine önemli katkılarda bulunan ve yeni boyutlar kazandıran bir incelemedir.