ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Füruzan Kınal

Anahtar Kelimeler: Alman Şark Cemiyeti, Kamid el - Loz, Şam - Ba'albek, Şam - Beirut, Suryani dili, Ostraka

Özet

1- Kamid el-Loz = Kumidi Alman Şark cemiyeti (Deutsche Orient Gesellschaft) tarafından 1969 yıllarında Kamid el - Loz'da kazı yapılırken, civardaki kayalıklar, taş ocakları da araştırılmıştır. Mecmuanın bu sayısında bütün bu çalışmalar anlatılmakta ve bulunan vesikalar değerlendirilmektedir. Kamid el - Loz, Şam - Ba'albek ve Beirut şehirleri köşe olmak üzere çizilen bir üçgenin Şam - Beirut hattını ortasından kesen Litanı ırmağının doğusunda bulunmaktadır. Kamid el - Loz kazılarının önemi, burada uç ayrı dil ve yazıda vesikaların bulunmuş olmasıdır: Suryani dili ve yazısı ile yazılmış kaya kitabeleri Batı Sami Kenan alfabesiyle yazılı Ostrakalar Çivi yazılı akkadca Firavun mektuplarıdır ki, bizi özellikle bu mektuplar ilgilendirmektedir. 1- Giriş: Mecmuanın naşiri olan Rolf Hachmann tarafından yazılan Giriş (Einleitung) da Amarna mektuplarında Kumidi olarak geçen şehrin Kamid el - Loz'da lokalize edildiğini müjdelemektedir. Sonra mecmuanın bu sayısında yer alan yazarlar ve onların çalışmaları hakkında kısa bilgi veriyor, tarihin, gerçeği arayan sonsuz bir münakaşa olduğunu söylüyor (s. 9).