ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Research Article

Menteşâ Emîrliği’nin İbtidâsı ve Menteşâ İmlası

Murat Keçiş, Refik Baykara

Pages: 81-110 DOI: 10.37879/belleten.2024.081
1120 560

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Elçiliği

Ömer Gezer

Pages: 147-183 DOI: 10.37879/belleten.2024.147
2485 947

Osmanlı Salnamelerinde Tashih Meselesine Dair Bir İnceleme

Serhat Aras Tuna

Pages: 267-296 DOI: 10.37879/belleten.2024.267
1327 555

Sardinya-İtalya Erzurum Konsolosluğu ve Ermeni Meselesindeki Rolü

Murat Küçükuğurlu

Pages: 341-373 DOI: 10.37879/belleten.2024.341
1281 542