Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Türk Tarih Kurumu Adına
Prof. Dr. Birol ÇETİN


Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Prof. Dr. Halit ÇAL
Prod. Dr. Bahattin ÇELİK
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Birol Çetin
Prof. Dr. Nihat KARAER
Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Tülay METİN
Prof. Dr. İlber ORTAYLI
Prof. Dr. Hatice ORUÇ
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR
Hüseyin Murat YÜCEL

Editör

Şükrü ÇAVUŞ (Türk Tarih Kurumu)


Yabancı Dil Editörü

Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU (Türk Tarih Kurumu)


Hakem Listesi

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ (Ankara Üniversitesi)
Doc. Dr. Erkan ALKAÇ (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahir AYDIN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent DÜZCÜ (Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Emel ERTEN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat KARAER (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Doc. Dr. Ömer METİN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Aliye ÖZTAN (Emekli Öğretim Uyesi)
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeynep TARIM (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Lokman TAY (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Faruk TOPRAK (Ankara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali UYSAL (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)