Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Türk Tarih Kurumu Adına
Prof. Dr. Birol ÇETİN


Yayın Komisyonu

Doç. Dr. Selim ARGUN
Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN
Prof. Dr. Üçler BULDUK
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK
Prof. Dr. Birol ÇETİN
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Ekrem KALAN
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Nadir ÖZBEK
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Yusuf TEKİN
Prof. Dr. Arzu TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR
Hüseyin Murat YÜCEL

Editör

Şükrü ÇAVUŞ (Türk Tarih Kurumu)


Yabancı Dil Editörü

Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU (Türk Tarih Kurumu)


Hakem Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Kamil AKAR(İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ebru ALTAN (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Yahya ARAZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm Filiz BAYRAM (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih BOZKURT (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömerül Faruk BÖLÜKBAŞI (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe Fatma EROL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Selda KILIÇ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf KILIÇ (Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Adem KORKMAZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Cüneyd OKAY (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (İzmir Demokrasi Üniversitesi)
Prof. Dr. Cihat PİYADEOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ÜRETEN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (Milli Savunma Üniversitesi)