Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık Müessesesi
Nisan 2006, Cilt LXX - Sayı 257, Sayfa 167-264
Salim Aydüz

Yukarıdaki kodu giriniz.