Türkiye Selçukluları Döneminde ve Sonrasında Vefai Tarikatı (Vefaiyye) (Türkiye Popüler Tasavvuf Tarihine Farklı Bir Yaklaşım)
Nisan 2006, Cilt 70 - Sayı 257, Sayfa 119-154
Ahmet Yaşar Ocak

Yukarıdaki kodu giriniz.