M.Ö. I. Bin Yıl Asur-Anadolu İlişkilerinde Kilikya Bölgesi
Nisan 2006, Cilt LXX - Sayı 257, Sayfa 001-026
Mehmet Kurt

Yukarıdaki kodu giriniz.