Hulefâ ve Ulemâ Arasında Bir Rekabet ya da İş Birliği Alanı Olarak Savaş İdaresi (2-3/8-9. Yüzyıllar)
Aralık 2021, Cilt 85 - Sayı 304, Sayfa 819-848
Nagihan Doğan

Yukarıdaki kodu giriniz.