VI./XII. Asırda Bir Abbâsî Veziri: Adudüddîn İbnü’l-Müslime’nin Siyasî ve İdarî Etkinliği
Ağustos 2021, Cilt LXXXV - Sayı 303, Sayfa 423-461
Halil İbrahim Hançabay

Yukarıdaki kodu giriniz.