KEMAL H. KARPAT, Studies on Ottoman Social and Political History. Selected Articles and Essays (Osmanlı Sosyal ve Siyasi Tarihi Üzerine Çalışmalar. Seçilmiş Makale ve Denemeler), Leiden-Boston-Köln, 2002. XII+856. [Kitap Tanıtımı]
Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253, Sayfa 737-740
Levent Kayapınar

Yukarıdaki kodu giriniz.