Sarsılan Saray, XIV.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarımn Tahttan Çekilrneleri ve Cilluslarma Dair bir Deneme
Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253, Sayfa 741-746
Ayşe Kayapınar

Yukarıdaki kodu giriniz.