EUNJEONG YI, Guild Dynamics In Seventeenth-Centtuy Istanbul: Fluidity and Leverage, Brill, Leiden, Boston
Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253, Sayfa 751-754
Kemal Çi̇çek

Yukarıdaki kodu giriniz.