CABİ ÖMER EFENDI, Câbl Tarihi, (Tarih-i Sultan Selim-i Sâlis ve Mahmud-ı Sâni), Tahlil ve Tenkidli Metin, Ankara 2003, Hazırlayan Mehmet Ali Beyhan
Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253, Sayfa 747-748
Mücteba İlgürel

Yukarıdaki kodu giriniz.