Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla Alâkalı Bilgiler
Mayıs 2007, Cilt LXXI - Sayı 260, Sayfa 053-064
Altan Çeti̇n

Yukarıdaki kodu giriniz.