Birinci Romen-Türk Sempozyumu (6-8 Kasım 2000)
Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242, Sayfa 375-386
Erdoğan Merçil

Yukarıdaki kodu giriniz.