Osmanlı Döneminde Anadolu Şehirlerinin Gelişmesinde Devletin Rolü: Karahisar Örneği
Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242, Sayfa 161-192
Fatma Acun

Yukarıdaki kodu giriniz.