Bahrî Memlûklerden Sultan Kalavun ve Hânedanı
Aralık 1995, Cilt 59 - Sayı 226, Sayfa 605-620
Ali Aktan

Yukarıdaki kodu giriniz.