L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, Hold Rinehart and Winston, 3. baskı, New York 1961, 970 sayfa. [Kitap Tanıtımı]
Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218, Sayfa 299-302
Orhan F. Köprülü

Yukarıdaki kodu giriniz.