Dokimeon Heykelleri
Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214, Sayfa 605-612
İsmail Karamut

Yukarıdaki kodu giriniz.