Taşınmaz Mallar Hakkında Yeni Kültepe Vesikaları
Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213, Sayfa 297-314
Sebahattin Bayram

Yukarıdaki kodu giriniz.