Abbasîler Döneminde Yahudilerin Temel Eğitim Kurumları: Bet Ha-Seferler ve Beytülmidraslar
Ağustos 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 282, Sayfa 435-474
Nuh Arslantaş

Yukarıdaki kodu giriniz.