Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi
Nisan 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 281, Sayfa 123-148
Süleyman Polat

Yukarıdaki kodu giriniz.