Karakalpakların Hive Hanlarına Karşı Yürüttükleri İsyan Hareketleri (1855-1856)
Aralık 2003, Cilt 67 - Sayı 250, Sayfa 865-880
Salih Yılmaz

Yukarıdaki kodu giriniz.