Osmanlı Devletinde Tanzimattan Sonra Kriminal Kimlik Tespit Yöntemlerine Dair Notlar ve Belgeler
Aralık 2011, Cilt LXXV - Sayı 274, Sayfa 845-880
Sedat Bi̇ngöl

Yukarıdaki kodu giriniz.