Yavuz Selim Halîfeliği Devraldı mı?
Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217, Sayfa 675-702
Faruk Sümer

Yukarıdaki kodu giriniz.