G.M. ROGERS

Özet

İsa'nın havarilerinden Pol, Efes kentini I.S. I. yy.'da ziyaret etti. Bu ziyaret gümüş ustası Demetrios adında bir kişinin başını çektiği ayaklanmaya neden oldu. Azizlerin Işleri adlı kitabın yazarına göre, Demetrios açgözlü, olay çıkartan, Pol'ün yeni dine adam kazannnsı nın kazancı üzerinde yapacağı etkiden başka bir şey düşünmeyen bir kişidir. Ama Efes yazı tları Demetrios'un başka nedenlerle de hareket ettiğini düşündüren belgeler vermektedir. Demetrios belki de bir neopoios'tu: Artemis tapınağının eşyasından sorumlu, kente yeni yurttaşlar kazandırmada aktif görev yüklenmiş bir devlet yetkilisidir. Kentte oturan Yahudilerle Yunanlı yetkililer, Yahudilerin yurttaşlık hakları konusunda bir yüzyıldan daha çok bir süreden beri birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Azizlerin Işleri 19.23- 41 'de sözü edilen gümüş ustalarının ayaklanmasının asıl nedeni de bu olabilir. Kitabın yazarı, Demetrios'un bir neopoios olduğunu okurlarına açıklamamayı yeğlemiştir. Çünkü o, bu çatışmayı Romalı yetkililerin desteklediği Aziz Pol'le açgözlü Yunanlılar arası nda geçen dramatik bir senaryo olarak sunmak istiyordu.